Mapy do celów projektowych

Geodezja Tuchów i Tarnów

Geodeta sporządza mapę do celów projektowych pod większość inwestycji budowlanych - budowa domu, budynku gospodarczego, przyłącza wody, kanalizacji, prądu, gazu. Powstaje ona w wyniku aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej prowadzonej przez właściwy dla danego obszaru Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W zależności od potrzeb inwestycji mapę do celów projektowych sporządza się w odpowiedniej skali, najczęściej 1:1000 lub 1:500. W wyniku pomiaru geodezyjnego mapa zostaje uzupełniona o niezbędne do projektowania elementy (sytuacja, rzeźba terenu, uzbrojenie oraz granice i użytki gruntowe).

Po wykonaniu pomiarów geodeta sporządza operat techniczny do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po kontroli mapa otrzymuje moc dokumentu.

Stosowane metody pomiarów

geodeta Tarnów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

usługi geodezyjne Tarnów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

geodezja Rzeszów

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).