Tyczenie budynku/obiektu budowlanego

geodezja Tuchów

Jest to zespół czynności polegających na wyznaczeniu w terenie charakterystycznych elementów budynku lub budowli (załamania, miejsca zmiany średnicy, kolizje z innymi elementami uzbrojenia) na podstawie danych pozyskanych z projektu budowlanego. Geodeta stabilizuje punkty palikami drewnianymi, bolcami, gwoździami lub elementami z innego materiału w zależności od rodzaju podłoża.

Stosowane metody pomiarów

geodeta Tarnów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

geodezja Tarnów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

usługi geodezyjne Tarnów

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).