Nasze

  • Narzędzia
  • Oprogramowanie
Tachimetr

Tachimetr szwajcarskiej firmy LEICA model TCR802 ultra, o bardzo wysokiej dokładności pomiarów kątowych oraz liniowych.

Niwelator

Niwelator niemieckiej firmy NEDO F32. Charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru wysokości - wg danych producenta 1.5 mm na 1 km niwelacji.

 

GPS

Odbiornik GPS firmy LEICA model 1200 SmartRover. Wykorzystuje sygnał z amerykańskiego systemu GPS, rosyjskiego GLONASS oraz jest przygotowany do odbioru europejskiego GALILEO.

Programy SIP / GIS
System GEONET firmy ALGORES-SOFT jest zestawem programów przeznaczonych do rozwiązywania zadań geodezyjnych, w tym wyrównania sieci GPS lub sieci zintegrowanych z pomiarami klasycznymi.
Systemy CAD
Microstation PowerSurvey wraz z nakładką MK2013 zapewnia najwyższy standard opracowań CAD oraz możliwość ich zapisu w popularnych rozszerzeniach *dwg i *dxf.

Stosowane metody pomiarów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).